Hãy kết hôn, nhưng đừng vì cô đơn

Cách đây 20 giờ
Đâu phải cứ lấy một người là hết cô đơn. Ở cùng một người nên cô đơn chỉ tạm đi trốn, chứ hôn nhân không hề giết chết được cô đơn.