Menu

Ngoài tiền vào cổng thu theo quy định của ban quản lý chợ, nhiều tiểu thương còn phải nộp tiền bãi từ 200.000 - 350.000/lượt tùy theo trọng tải. Đây là thứ tiền không hề có trong quy định.
Trang 1 trong 135