Đánh con thô bạo vì con đòi… ở với mẹ

23-10-2021 06:00:58
Dù tòa giao con cho ai trực tiếp chăm sóc, thì quyền làm cha làm mẹ của người còn lại cũng phải được tôn trọng, bảo đảm.