Chỉ dấu niềm tin

Cách đây 2 ngày
Trong thời buổi truyền thông đa nền tảng, xô bồ thật giả, hình ảnh tin, bài trên báo in như chỉ dấu của niềm tin, của tính chính xác, độ tin cậy.