Sau 40 năm, những đúc kết xương máu vẫn còn nóng hổi

Cách đây 2 ngày
Mọi bài học đều cần cho một cuộc thức tỉnh, để vùng đất này, thành phố này tiếp tục sứ mệnh của mình.