Tiếp sức cho điểm sáng du lịch

Cách đây 2 ngày
Ít nhất có bốn nội dung cần thực hiện đồng bộ để phát triển du lịch liên vùng TPHCM - Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chí nhanh, nhưng bền vững.