Khen thôi, đừng làm quá!

Cách đây 21 giờ
Một học sinh cúi đầu cảm ơn tài xế nhường đường cho mình là hành vi đẹp. Nhưng trao cả giấy biểu dương cho hành vi ấy thì lại quá lố?