Ba mẹ của ai?: Đi đông, đi tây nhưng không về thăm mẹ

12-08-2022 09:33:15
Có những người giàu, thậm chí rất giàu “check in” toàn thế giới nhưng cả đời ba mẹ họ có ước mơ đi máy bay lại chưa thực hiện được.