Đàn bà ghen để níu, đàn ông ghen là đẩy

Cách đây 3 giờ
Đàn ông đàn ang mà ghen, thú thật, tôi thấy nó hèn hèn thế nào. Không chỉ hèn, mà còn có lúc giận mất khôn.