Nếu chỉ còn một tết này, giật mình không?

Cách đây 47 phút
Nếu chỉ còn cái tết này thôi, cho mình một cơ hội cuối, rồi ai đó sẽ cất giùm đi gánh nặng mình từng than thở… sao nghe giật mình.