Tìm thấy hy vọng sau 4 lần sửa mũi hỏng bất thành

Cách đây 15 giờ
Khi quyết định nâng mũi để có diện mạo đẹp hơn, T. không ngờ rằng mình sẽ phải sửa mũi hỏng nhiều lần vì những tai nạn không mong muốn.