Hạt dưa tí tách điều gì?

Cách đây 10 giờ
Hạt dưa dạy người ta ít nói lại, dạy người ta im lặng để suy nghĩ nhiều hơn về những gì cần và nên nói, dạy người ta biết lắng nghe...