Du khách chưa mặn mà với tái kích hoạt du lịch vào đầu tháng 10

Cách đây 49 phút
Ngoài vấn đề tài chính, nhiều người tỏ ra quan ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa thật sự ổn để mua tour du lịch.