Nghiên cứu sinh kiện Trường đại học KHXH&NV: Y án sơ thẩm

Cách đây 10 giờ
Tại phiên phúc thẩm chiều ngày 22/1, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với vụ kiện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.