Menu

Tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, 10/12, Sở Nội vụ Hà Nội đã thông tin về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng.

Làm sao để người thầy hôm nay vừa có thể trở thành nhà sư phạm, chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực; vừa kế thừa được cái “đạo” cao đẹp mà bao thế hệ người thầy đã vun đắp?
Trang 1 trong 15