Truyện ngắn: Phép mầu

11-06-2021 06:57:54
Trong ánh nhìn nhấp nhô bởi đoạn đường không bằng phẳng, mảng tường màu đọt chuối lọt thỏm giữa những luống rau lang lùi xa dần…