Truyện ngắn: Trâu vàng

11-01-2021 12:05:41
Giữa tháng Chạp, cây mai trước sân nhà bà Mười đã chúm chím nụ vàng.