Truyện ngắn: Về ngõ Tạm Thương

Cách đây 9 giờ
Có những thứ trong cuộc đời mình, cứ nghĩ chỉ là tạm bợ, thoáng qua nhưng rồi lại vương mang trong dạ suốt cả một đời