Cần chính sách thúc đẩy thị trường mỹ thuật phát triển

22-08-2023 07:02:22
Triển lãm lần thứ hai của Sotheby’s tại Việt Nam tiếp tục thu hút đông đảo người xem.