Menu

Phụ Nữ Online: Tin Tức, Giải Trí, Gia Đình, Thời Trang, Làm Đẹp

“Lời nói đọi máu”, khi lý trí bị mê tín che mờ sẽ dễ dẫn tới cách ứng xử đem lại cho người khác sự tổn thương lớn hơn nhiều so với sự cố đã xảy ra. Điều ấy lại cách cái ác không xa.
Giao luu truc tuyen