Menu

Phụ Nữ Online: Tin Tức, Giải Trí, Gia Đình, Thời Trang, Làm Đẹp

Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cơ chế để không “công chức hóa” đại biểu Quốc hội chuyên trách, thu hút những trí thức, nhà khoa học giỏi, luật sư, hay doanh nhân thành đạt có tâm huyết, muốn đóng góp cho Quốc hội.

Theo dự đoán, vào năm 2028, khoảng 7,5 triệu lao động ở Việt Nam sẽ phải dịch chuyển công việc của mình để nhường chỗ cho máy móc. Các nước trong ASEAN như Indonesia, Malaysia, Thái Lan cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cách mạng công nghiệp 4.0.