Không sống thật làm sao hạnh phúc?

Cách đây 6 giờ
Vẫn biết xã hội đã có cái nhìn cởi mở về giới tính thứ ba, nhưng sao chúng tôi vẫn lo nhiều lắm.