Cách xem và đọc các nội dung trên sổ “đỏ” tránh tình trạng bị lừa đảo

10-01-2021 08:38:16
Thông tin trong sổ đỏ là căn cứ xác định quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Đồng thời là căn cứ để các bên mua bán nhà, chuyển nhượng.