“Con gì ăn ít nói nhiều…”

Cách đây 9 giờ
Lấy nhau tám năm, chỉ hơn một năm đầu tiên anh tự đưa tiền lương cho vợ. Sau đó hầu như em phải đòi, xin, năn nỉ...