Ra mắt sách "Không gì ngoài cơn mưa": Văn chương "âm bản" của thế hệ Z

Cách đây 6 giờ
Buổi ra mắt sách của tác giả Gen Z Triều Dương có thể đem đến một lát cắt về đời sống văn chương, tinh thần của người trẻ đương đại.