Ra mắt hồi ký của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Cách đây 11 giờ
"Tiếng người trong văn" là tập hồi ký viết về chân dung bè bạn của cố nhà văn. Còn "Một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi" là sách viết về ông.