Nhiều vấn đề dân sinh, xã hội được giải quyết từ tiếng nói hội viên

Cách đây 3 giờ
Từ những thông tin, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên mà nhiều vấn đề an sinh xã hội thiết thực với người dân được giải quyết.