Tấm lòng của người tiểu thương chợ Thái Bình

Cách đây 16 giờ
Dịch bệnh gây thiệt hại nhiều thứ, nhưng cũng cho ta nhìn thấy những điều quý giá, nhất là chuyện người Sài Gòn hào sảng, nghĩa tình, giúp nhau chống dịch.