Menu

Ban giám khảo đánh giá các thí sinh đã có sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục và kỹ năng biểu diễn.

Ngày 21/9, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (tổ chức nòng cốt của Hội LHPN TP.HCM ngày nay) đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước phong tặng.
Trang 1 trong 102