Bệnh con trở nặng vì cha mẹ nghèo

26-05-2021 06:24:38
“Gần hai năm trước, thỉnh thoảng con than đau nhức khớp, nhưng nhà nghèo, bận mưu sinh, vợ chồng tôi cũng không để ý”, chị Trần Thị Vẻn, mẹ My, chia sẻ.