Bệnh nhân ung thư tuyến giáp mong được giúp đỡ

15-01-2021 21:23:50
Để có tiền nhập viện, bà Tiếng phải bán đi miếng đất nhỏ do cha mẹ để lại, được 30 triệu đồng nhưng số tiền này không thấm vào đâu.