Những người mù giữa tâm dịch Đà Nẵng

21-08-2020 22:01:38
Dịch bùng phát, những người mù níu kéo nhau mưu sinh giữa Đà Nẵng càng mù mịt về tương lai. Có quê cũng khó về, họ đang cần cái ăn từng bữa.