“Chỉ cần nhìn thấy mặt con, khổ bao nhiêu tôi cũng chấp nhận”

05-07-2022 06:27:13
“Sao con lại mắc vào cái bệnh này, nằm hoài một chỗ, không đi không đứng được, con chán quá mẹ ơi”, câu nói của con trai khiến chị My thắt ruột.