Tại sao đồ lòng ngon bị coi là độc hại?

Cách đây 1 ngày
Tôi được chẩn đoán mắc bệnh gút, bác sĩ khuyên tránh ăn đồ lòng (nội tạng động vật). Tôi nghe nói ăn nội tạng động vật không tốt cho sức khỏe.