Phân luồng… nửa vời sau trung học cơ sở

Cách đây 3 giờ
Nhiều người vẫn nghĩ 30% học sinh không vào được lớp Mười công lập là phân luồng sau THCS. Nhưng thực chất đó là sự phân chia thị phần giữa các trường.