Du học New Zealand 2020: Ngành nào 'hot'?

Cách đây 18 giờ
New Zealand có ngành du lịch rất phát triển nên các ngành học: quản lý nhà hàng khách sạn, quản trị du lịch... có nhu cầu cao tại đây.