Tết này mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con

Cách đây 2 giờ
Mẹ biết con gái bé bỏng chưa thể đọc lá thư này, mẹ vẫn muốn gửi đến thiên thần của mẹ. Tết mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con.