Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất

25-01-2020 01:17:38
Hãy tận hưởng những ký ức vui, và cả những ký ức buồn. Để chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Vì cuộc đời, xét cho cùng đáng yêu lắm.