Menu

Khi có bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Nam Định khám, 2 điều dưỡng này sẽ tiến hành lấy bớt thuốc, sau đó đem ra bên ngoài bán để trục lợi.
Trang 1 trong 151