Cuộc sống đâu chỉ có ba màu

09-05-2022 14:51:44
27/6/2021, rất nhiều người đã ngạc nhiên khi mở trang tìm kiếm Google và phát hiện cái tên Krzysztof Kieślowski được Google Doodle chúc mừng sinh nhật.