Một Sài Gòn vẫn sống thiết tha…

25-07-2021 07:15:07
Đúng 20 năm trước, mùa hè năm 2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi vào giấc ngủ thiên thu, trong vòng tay của hàng ngàn bạn bè và người thân.