Trào lưu trang điểm 'say rượu' lên ngôi

21-02-2024 08:54:34
Igari Makeup là phong cách trang điểm đặc biệt xuất phát từ Nhật Bản, tập trung chủ yếu đặt ở phần má và mắt mang đến hiệu ứng má ửng hồng.