7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu công bố chung chương trình kỹ sư

28-06-2020 13:30:00
7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam đã cùng ký kết thống nhất những nguyên tắc chung trong phát triển chương trình đào tạo kỹ sư.