Menu

Lo ngại khách sẽ rút tiền đem gửi ở những nơi có lãi suất cao hơn, các ngân hàng đang bước vào "cuộc đua" lãi suất tiền gửi khi có đơn vị đã nâng lên đến 9,1%/năm.

Vay tín chấp hoặc vay tiêu dùng là hình thức vay không cần tài sản thế chấp, giải ngân trong vòng 2-3 ngày, hạn mức cho vay cao. Nhưng để vay được tín chấp hiệu quả, an toàn, khách hàng cũng cần những lưu ý.
Trang 1 trong 540