Phải mạnh tay cắt đứt quá khứ

Cách đây 4 giờ
Bây giờ cô chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết đã cắt đứt hoàn toàn với anh ta.