Tôi hãi tết quê vợ

Cách đây 10 giờ
Chẳng phải tôi phân biệt hay có mối quan hệ không tốt với nhà vợ, mà do tôi không thể hoà nhập với phong tục đón tết ở đấy.