Menu

"Để tồn tại tình trạng như vậy, có “công” rất lớn của những người liên quan, có “công” của những cá nhân đã giúp sức, che chở cho những đối tượng này" - luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Nguyên nhân khiến cả Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh chán chường, thất vọng chỉ có một: không tìm được sự chuyên nghiệp, không thấy được trách nhiệm đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu của những người “làm về cờ” ở đội tuyển quốc gia.
Trang 1 trong 706