Đừng quên lao động nhập cư

Cách đây 27 phút
Việc quan tâm, chăm lo cho lực lượng lao động nhập cư là điều vô cùng cần thiết, bởi họ đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của thành phố.