Ngày giáp tết của những phận người còn bận mưu sinh 

Cách đây 29 phút
Giáp tết là thời điểm mọi người tất tả quay về đoàn viên bên gia đình, nhưng vẫn có những phận đời còn tất bật mưu sinh khi đêm về.