Menu

Để xảy ra vụ dâm ô, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nói: "Thật ra nhiều cán bộ có tấm lòng thương người. Chỉ có vài người là chưa tốt. Việc không may xảy ra là ngoài ý muốn”.
Trang 1 trong 1058