Menu

UBND TP.HCM liên tục chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết cấp giấy chủ quyền (sổ hồng) cho dân ở các chung cư, nhưng đến nay, cư dân vẫn khổ sở đòi sổ hồng trong vô vọng.

Tình yêu của mọi người đối với Hội An vẫn còn đó. Kể cả trong những lời góp ý, những phản ánh điều chưa hay, cũng ngầm chứa tình yêu, mong Hội An luôn đẹp, luôn hiền hòa, hiếu khách.
Trang 1 trong 960