Bệnh ức hiếp mẹ

Cách đây 3 ngày
Cái bệnh “ức hiếp mẹ” hình như là một dịch bệnh, có trong rất nhiều đứa con. Tôi là một “bệnh nhân” như thế.