Con gái "ăn chực bền vững", vỏ thùng thực phẩm mẹ gửi chất đầy kho

15-06-2021 09:29:30
Sài Gòn giãn cách, Mỹ Tho quê tôi cũng giãn cách, việc đầu tiên của mẹ là gọi hỏi xem nhà xe còn nhận chở thực phẩm lên thành phố hay không.