Con cầm điện thoại là tôi ngay ngáy lo

Cách đây 8 giờ
Tôi đành cho con lướt mạng bởi các đề thi chuyển cấp thường ra theo dạng thực tế. Thế nhưng, tôi không thể an tâm khi con cầm chiếc điện thoại.