Tám lần gãy xương, cô gái quyết học để thành dược sĩ

07-04-2021 14:35:54
Quyên nói: “Từ khi chuyển tới trung tâm, tôi không gãy xương nữa. Năm lớp Bảy tôi có thể đi lại bằng nạng”. Việc tự đi lại như một cuộc cách mạng.