Cuộc đình công của lực lượng giải trí Hollywood sắp kết thúc sau 146 ngày

Cách đây 2 giờ
Sau gần 4 tháng, cuộc đình công của giới biên kịch và diễn viên ở Hollywood sắp kết thúc, vì phía hãng phim và các biên kịch đã đạt được thỏa thuận.