"Tốn bao tiền ăn học, sao điểm thấp thế này?" - đề thi vào lớp 10 khiến phụ huynh giật mình

Cách đây 6 giờ
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay rất đặc biệt với những lịch thi chạy đua với dịch và vì cả những đề thi khiến phụ huynh... giật mình thon thót.