Quên tuổi xuân và hạnh phúc riêng để nuôi con người khác

18-01-2021 09:30:33
Bà Nguyễn Thị Lành và Đặng Thị Hiệp chưa một lần mang nặng đẻ đau, thế nhưng gia tài và niềm hạnh phúc của họ khó bà mẹ nào sánh bằng.