Tài sản đang thế chấp, có được ly hôn được không?

29/05/2019 - 09:00

PNO - Hiện tại chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn nhưng vướng vào nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng. Không biết điều này có cản trở việc ly hôn không?

Hỏi: Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2015. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn. Cho tôi hỏi hiện tại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của chúng tôi đang thế chấp tại ngân hàng, vậy có cản trở việc chúng tôi ly hôn hay không? Và tài sản này sẽ chia như thế nào?

Lê Hòa An (Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Tai san dang the chap, co duoc ly hon duoc khong?
Ảnh minh họa

Chào chị,

Xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi câu hỏi về trường hợp của mình đang gặp phải. Tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định tại điều 37 về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:

“1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo như thông tin chị cung cấp, giao dịch của vợ chồng cùng xác lập thì vợ chồng cùng chịu trách nhiệm. Vậy nên trong thời kì hôn nhân, vợ chồng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. 

Tai san dang the chap, co duoc ly hon duoc khong?
Ảnh minh họa

Mặt khác, sau khi ly hôn, vợ, chồng chị vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay, lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng theo quy định tại điều 60 luật này về quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau:

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Như vậy, việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không ảnh hưởng đến việc ly hôn của anh chị vì việc chấm dứt quan hệ hôn nhân là do cả hai bên yêu cầu. Theo đó, vợ chồng chị phải liên đới thanh toán nợ đối với ngân hàng. Sau khi thanh toán xong, vợ chồng chị có thể thỏa thuận chia tài sản này. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án chia tài sản theo quy định của pháp luật. 

Theo luật định, tài sản này là tài sản chung của vợ chồng, áp dụng nguyên tắc chia đôi giá trị tài sản chung nhưng có tính đến các yếu tố theo khoản 2 điều 59 luật hôn nhân và gia đình 2014 như: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Luật sư Nguyễn Hữu Học

Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh

 
Array ( [news_id] => 129877 [news_title] => Tài sản đang thế chấp, có được ly hôn được không? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 155532_hon-nhan-khong-hanh-phuc-1-1500958179-31250377.jpg [news_subcontent] => Hiện tại chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn nhưng vướng vào nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng. Không biết điều này có cản trở việc ly hôn không? [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Hiện tại chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn nhưng vướng vào nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng. Không biết điều này có cản trở việc ly hôn không? [news_content] =>

Hỏi: Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2015. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn. Cho tôi hỏi hiện tại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của chúng tôi đang thế chấp tại ngân hàng, vậy có cản trở việc chúng tôi ly hôn hay không? Và tài sản này sẽ chia như thế nào?

Lê Hòa An (Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Tai san dang the chap, co duoc ly hon duoc khong?
Ảnh minh họa

Chào chị,

Xin cảm ơn chị đã tin tưởng gửi câu hỏi về trường hợp của mình đang gặp phải. Tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định tại điều 37 về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:

“1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo như thông tin chị cung cấp, giao dịch của vợ chồng cùng xác lập thì vợ chồng cùng chịu trách nhiệm. Vậy nên trong thời kì hôn nhân, vợ chồng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. 

Tai san dang the chap, co duoc ly hon duoc khong?
Ảnh minh họa

Mặt khác, sau khi ly hôn, vợ, chồng chị vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay, lãi suất theo thỏa thuận với ngân hàng theo quy định tại điều 60 luật này về quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau:

“1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.”

Như vậy, việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không ảnh hưởng đến việc ly hôn của anh chị vì việc chấm dứt quan hệ hôn nhân là do cả hai bên yêu cầu. Theo đó, vợ chồng chị phải liên đới thanh toán nợ đối với ngân hàng. Sau khi thanh toán xong, vợ chồng chị có thể thỏa thuận chia tài sản này. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án chia tài sản theo quy định của pháp luật. 

Theo luật định, tài sản này là tài sản chung của vợ chồng, áp dụng nguyên tắc chia đôi giá trị tài sản chung nhưng có tính đến các yếu tố theo khoản 2 điều 59 luật hôn nhân và gia đình 2014 như: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Luật sư Nguyễn Hữu Học

Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh

[news_source] => [news_tag] => tình cảm,vợ chồng,Ly hôn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-05-29 09:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-05-29 09:00:00 [news_relate_news] => 129859,129861,131520,131521,131525,132758 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => goc-phap-ly [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-to-tam-su/tai-san-dang-the-chap-co-duoc-ly-hon-duoc-khong-155532/ [news_urlid] => 155532 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 639 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tai-san-dang-the-chap-co-duoc-ly-hon-duoc-khong-a129877.html [tag] => tình cảmvợ chồngLy hôn [daynews2] => 2019-05-29 09:00 [daynews] => 29/05/2019 - 09:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI