Có được xác lập chế độ tài sản riêng trước kết hôn không?

25/03/2019 - 14:00

PNO - Tuy sẽ kết hôn nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và muốn độc lập về tài chính. Pháp luật có công nhận điều này không?

Hỏi: Tôi 27 tuổi, bạn trai hơn tôi 3 tuổi. Gia đình 2 bên dự định cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Tôi và anh ấy đều có sự nghiệp ổn định, thu nhập khá. Tuy sẽ kết hôn nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và muốn độc lập về tài chính. Theo đó, mỗi tháng chúng tôi sẽ góp một phần thu nhập vào chi tiêu chung của gia đình, số tiền còn lại của ai nấy giữ, mỗi người tự chi tiêu riêng, đầu tư riêng. Luật pháp có công nhận thỏa thuận như vậy không? Để rõ ràng minh bạch vấn đề tài sản ngay từ đầu, chúng tôi nên làm gì?

Minh Anh (Hà Nội)

Co duoc xac lap che do tai san rieng truoc ket hon khong?
Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn,

Thỏa thuận của vợ chồng bạn là hoàn toàn hợp pháp. Căn cứ Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của luật này. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận, hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị tòa án tuyên bố vô hiệu.

Các quy định về nguyên tắc chung đối với chế độ tài sản vợ chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30), giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31), giao dịch với người thứ ba liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và bất động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32) của luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.

Co duoc xac lap che do tai san rieng truoc ket hon khong?
Ảnh minh họa

Nếu vợ chồng bạn đã lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng bạn có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế đội tài sản đó, hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

Thủ tục xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

- Việc lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn.

- Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

- Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung của văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng phải bao gồm:

- Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng.

- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

- Nội dung khác có liên quan.

Như vậy, nếu hai bạn đã thống nhất lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì trước khi đăng ký kết hôn, 2 bạn cần ra văn phòng công chứng để lập và đề nghị công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

Luật sư Trần Đăng Sĩ (Đoàn Luật sư TP. HCM)

 
Array ( [news_id] => 129832 [news_title] => Có được xác lập chế độ tài sản riêng trước kết hôn không? [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 152412_giao-tiep-bang-mat-9125072.jpg [news_subcontent] => Tuy sẽ kết hôn nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và muốn độc lập về tài chính. Pháp luật có công nhận điều này không? [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Tuy sẽ kết hôn nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và muốn độc lập về tài chính. Pháp luật có công nhận điều này không? [news_content] =>

Hỏi: Tôi 27 tuổi, bạn trai hơn tôi 3 tuổi. Gia đình 2 bên dự định cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Tôi và anh ấy đều có sự nghiệp ổn định, thu nhập khá. Tuy sẽ kết hôn nhưng chúng tôi đã thỏa thuận và muốn độc lập về tài chính. Theo đó, mỗi tháng chúng tôi sẽ góp một phần thu nhập vào chi tiêu chung của gia đình, số tiền còn lại của ai nấy giữ, mỗi người tự chi tiêu riêng, đầu tư riêng. Luật pháp có công nhận thỏa thuận như vậy không? Để rõ ràng minh bạch vấn đề tài sản ngay từ đầu, chúng tôi nên làm gì?

Minh Anh (Hà Nội)

Co duoc xac lap che do tai san rieng truoc ket hon khong?
Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn,

Thỏa thuận của vợ chồng bạn là hoàn toàn hợp pháp. Căn cứ Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của luật này. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận, hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị tòa án tuyên bố vô hiệu.

Các quy định về nguyên tắc chung đối với chế độ tài sản vợ chồng (Điều 29), quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30), giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31), giao dịch với người thứ ba liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và bất động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32) của luật này được áp dụng không phụ thuộc vào chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn.

Co duoc xac lap che do tai san rieng truoc ket hon khong?
Ảnh minh họa

Nếu vợ chồng bạn đã lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng bạn có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế đội tài sản đó, hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định.

Thủ tục xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình như sau:

- Việc lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn.

- Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

- Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Nội dung của văn bản thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng phải bao gồm:

- Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng.

- Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;

- Nội dung khác có liên quan.

Như vậy, nếu hai bạn đã thống nhất lựa chọn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì trước khi đăng ký kết hôn, 2 bạn cần ra văn phòng công chứng để lập và đề nghị công chứng văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

Luật sư Trần Đăng Sĩ (Đoàn Luật sư TP. HCM)

[news_source] => [news_tag] => Vợ chồng,Tài sản,Hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-03-25 14:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-03-25 14:00:00 [news_relate_news] => 129812,129814,129816,129818 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => goc-phap-ly [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-to-tam-su/co-duoc-xac-lap-che-do-tai-san-rieng-truoc-ket-hon-khong-152412/ [news_urlid] => 152412 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 816 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/co-duoc-xac-lap-che-do-tai-san-rieng-truoc-ket-hon-khong-a129832.html [tag] => Vợ chồngTài sảnHôn nhân [daynews2] => 2019-03-25 14:00 [daynews] => 25/03/2019 - 14:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI