Làm sao biết trẻ bị cúm mùa?

Cách đây 3 giờ
Con gái tôi đang học lớp Hai. Hôm qua, con đi học về bị nghẹt mũi, đêm sốt 38 độ C rồi húng hắng ho.