Bao giờ voi được… “nghỉ hưu”?

Cách đây 20 giờ
Nghe những bước chân nặng nề của voi trên đường nhựa tại Hồ Lắk, nài voi không khỏi xót xa mong chờ đến ngày chúng được… “nghỉ hưu”.