TP.HCM tinh giản 11 ban quản lý dự án, đầu tư

21/08/2018 - 10:04

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận cơ bản thống nhất với dự thảo đề án sắp xếp lại các ban quản lý dự án của TP, quận huyện, ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý dự án ODA.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong thống nhất sáp nhập các ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị: Thủ Thiêm, Nam thành phố và Tây Bắc thành Ban quản lý Phát triển đô thị TP.HCM. Đây sẽ là cơ quan hành chính trực thuộc UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP giao Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị Tây Bắc thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND TP sơ kết thí điểm thành lập Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị theo mô hình cơ quan hành chính trong quý III/2018. Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến hoàn chỉnh dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian sớm nhất.

TP.HCM tinh gian 11 ban quan ly du an, dau tu
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cơ bản thống nhất với dự thảo đề án sắp xếp lại các ban quản lý dự án của TP, quận huyện, ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý dự án ODA

Ngoài ra, TP cũng sẽ lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị, Khu Quản lý đường thủy nội địa, thuộc Sở Giao thông Vận tải.

Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2), Ban Vệ sinh môi trường trực thuộc Sở GTVT được sáp nhập vào Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình Giao thông - Đô thị và giao Sở GTVT quản lý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc UBND TP cũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất các ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình của các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, giao Sở Xây dựng quản lý.

TP.HCM tinh gian 11 ban quan ly du an, dau tu
Theo dự thảo đề án, Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giữ nguyên. Ảnh Phương Nguyên

Ban Quản lý Đường sắt đô thị được giữ nguyên, Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý các dự án Đầu tư - Xây dựng Khu Công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, còn Trung tâm Khai thác hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao như hiện nay.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, trung tâm này cũng được tổ chức lại thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và giao Sở GTVT quản lý.

Với mô hình dự kiến sắp xếp như trên, TP sẽ giảm 11 đầu mối (gồm 2 ban thuộc UBND TP và 9 ban thuộc sở ban ngành). So với biên chế, số lượng người làm việc được giao năm 2017, việc sắp xếp sẽ giảm 255 biên chế hành chính và có khả năng giảm 133 người làm việc trong các đơn vị.

Theo dự thảo đề án, TP hiện có 44 ban quản lý có nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, trong đó 9 ban thuộc UBND TP quản lý, 11 ban thuộc 8 sở ngành, đơn vị và 24 ban quản lý đầu tư - xây dựng công trình tại các quận huyện. Các ban quản lý này đang quản lý hơn 3.000 dự án với tổng số tiền hơn 323.000 tỷ đồng.

Dù đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng mô hình tổ chức nói trên làm nguồn vốn đầu tư phân tán, dàn trải. Nhiều dự án lâm vào tình trạng thiếu vốn phải hoãn, giãn tiến độ dẫn tới tăng tổng mức đầu tư, công tác thanh quyết toán kéo dài, công trình triển khai dở dang chậm được đưa vào sử dụng, hiệu quả đầu tư thấp. Hoạt động của các ban quản lý chồng chéo, kém hiệu quả. Các ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới đang thực hiện theo mô hình cơ quan hành chính là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Việc sắp xếp lại các ban quản lý dự án của TP, quận huyện, Ban quản lý dự án ODA trên địa bàn được thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy nhằm sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy.

Gia Hưng

 
TIN MỚI