Từ tháng 8 tới đi khám bệnh phải mang theo nhiều tiền

07/07/2017 - 17:20

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong tháng 8 tới, đồng loạt các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố sẽ tăng giá viện phí, mức tăng này có thể là 30%.

Hội đồng Nhân dân TP.HCM trong kỳ họp lần 5, khóa IX đã thống nhất với tờ trình của Sở Y tế thành phố về thời điểm điều chỉnh viện phí.

Theo đó, có 2 thời điểm mà người dân đến khám bệnh tại TP.HCM cần phải chú ý về “hầu bao” của mình vì lúc này viện phí sẽ được “điều chỉnh” theo hướng tăng thêm:

  • Ngày 1/8/2017: Các bệnh viện công lập tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ điều chỉnh giá viện phí.
  • Ngày 1/10/2017: Các bệnh viện công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.
 
TIN MỚI