Menu

Anh N.T.H. khi vào khám tại Bệnh viện Thủ Đức vô cùng ngạc nhiên khi thấy bác sĩ vừa khám bệnh vừa “chấm chấm” vào chiếc máy tính bảng. Không phải bác sĩ vừa khám vừa lướt facebook mà là đang lập hồ sơ bệnh án điện tử.

Điều dưỡng Lê Tuyết Nhung gọi Làng Hòa Bình là ngôi nhà thứ 2 của mình. Những đứa trẻ thấy Nhung vắng mặt vài ngày đã băn khoăn, lo lắng. Gặp lại cứ vặn vẹo hỏi vì sao Nhung nghỉ lâu thế.

Có một nơi, bất kỳ ai bước vào cũng được quy hoạch vô diện “có bệnh” và nhận được sự thương cảm. Ở nơi này, ai cũng phải đề phòng vì sợ mình vô tình hứng trọn cơn cuồng nộ bất thình lình của người bệnh.
Trang 5 trong 357