Phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam lên sóng

27/02/2023 - 19:28

PNO - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023), ngày 27/2 bộ phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ lên sóng VTV1 lúc 20g30.

Đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh cho biết: “Phim đề cập quá trình suốt 80 năm của đề cương, trải dài qua các cột mốc quan trọng từ năm 1943 đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để có ngày 2/9, sau đó là 2 cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ và giai đoạn hòa bình lập lại cho đến nay. Vì vậy khối lượng tư liệu rất đồ sộ, cần chọn lọc những hình ảnh, nhân vật, chi tiết “đắt” để khái quát trọn vẹn trong 37-38 phút phim.

Riêng giai đoạn văn hóa văn nghệ năm 1943 khó hơn vì tư liệu thời gian này không còn được lưu trữ đầy đủ. Đặc thù của phim là hướng đến văn hóa nên đối tượng đoàn phim tiếp cận là những văn nghệ sĩ trong 2 cuộc kháng chiến. Lực lượng này rất đông, công tác chọn người cần chắt lọc kỹ, chưa kể thời điểm ghi hình vào dịp tết có nhiều hội hè nên khó tìm gặp nhân vật. Để kịp tiến độ, đoàn phim phải triển khai cùng lúc 3 ê kíp đi khắp các vùng miền”.

Đặc thù của phim là khai thác tư liệu, hình ảnh liên quan đến văn hóa, chẳng hạn hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Đặc thù của phim là khai thác tư liệu, hình ảnh liên quan đến văn hóa, chẳng hạn hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám

4 phần phim tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cụ thể, phần 1 khẳng định những giá trị của bản Đề cương trong thời gian 80 năm qua, tầm nhìn xa trông rộng của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Phần 2 đề cập nội dung Đề cương về văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Đảng 80 năm qua. Phần 3 là nội dung đề cương và đường lối văn hóa của Đảng. Phần 4 thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các nghị quyết và kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề văn hóa. 

Đạo diễn Nguyễn Quý Mạnh Minh chia sẻ về điểm khác biệt của phim: “Nguồn tư liệu trong phim mang tính đặc thù văn hóa. Chẳng hạn nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ, phim khai thác các hình ảnh liên quan đến văn hóa như bảo tàng, khu di tích hoặc những hình ảnh mang tính biểu tượng lịch sử: tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, hầm De Castries. Tính đặc thù này cũng là một khó khăn cho đoàn phim trong việc đi tìm, tiếp cận nguồn tài liệu. Trong phim sẽ không có những tư liệu mới, chưa từng công bố nhưng bù lại chuyển tải khối lượng lớn hình ảnh về các hoạt động văn hóa, công trình văn hóa, di tích lịch sử tiêu biểu, các di sản vật thể và phi vật thể của nước ta. Tất cả được khai thác ở những khía cạnh, góc độ cụ thể để làm sáng lên tinh thần, giá trị, ý nghĩa của bản Đề cương cũng như sự soi chiếu của văn kiện lịch sử này từ 80 năm trước cho đến hiện tại”. 

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI