Phát huy dân chủ trong chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp

21/03/2015 - 17:20

PNO - PN - Sáng 21/3, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá IX đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo đó, qua hai ngày làm việc, các đại biểu đã cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo văn kiện, tờ trình về Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ TP; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 5 năm (2010-2015); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016-2020) và kết quả 5 năm thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP.

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã dành nhiều thời gian phân tích những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém.

Bí thư Thành ủy cho rằng tình trạng xa dân, quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong quan hệ với nhân dân còn diễn ra, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Người dân, doanh nghiệp TP vẫn chưa hài lòng, vẫn còn phàn nàn nhiều về thủ tục hành chính, về thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức…

Ông Lê Thanh Hải đề nghị, trong thời gian tới TP cần tiếp tục kiên trì, quyết tâm thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Quyết tâm khắc phục, sửa chữa cho được những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, có biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Bí Thư thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Tập trung xây dựng, củng cố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng là thái độ thực hành công vụ của cán bộ, công chức.

Thực hiện nền nếp chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Tiểu ban Nội dung khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để tổ chức lấy ý kiến. Chỉ đạo về thời gian cụ thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải yêu cầu việc lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp quận, huyện, cấp trên cơ sở thực hiện vào tháng 7-8/2015; lấy ý kiến cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ TP, thành viên MTTQ và các đoàn thể, các vị nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, nghiên cứu, dân tộc, tôn giáo thực hiện trong tháng 5-6/2015; lấy ý kiến nhân dân trong 1 tháng (hoàn thành trong tháng 7).

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Các đại biểu gặp gỡ bên lề hội nghị

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chỉ đạo cần tập trung, khẩn trương chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ TP tiến tới Đại hội XII của Đảng bảo đảm thành công tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Phải chăm lo công tác xây dựng văn kiện, chú trọng chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo đúng quy chế, quy trình và hướng dẫn.

Phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của Đảng, của TP, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân TP; giúp cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải chủ động nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân đối với Đảng.

QUỲNH MAI

 
Array ( [news_id] => 87705 [news_title] => Phát huy dân chủ trong chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Sáng 21/3, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá IX đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Sáng 21/3, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá IX đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Theo đó, qua hai ngày làm việc, các đại biểu đã cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo văn kiện, tờ trình về Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ TP; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khóa IX; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP 5 năm (2010-2015); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2016-2020) và kết quả 5 năm thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP.

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã dành nhiều thời gian phân tích những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém.

Bí thư Thành ủy cho rằng tình trạng xa dân, quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong quan hệ với nhân dân còn diễn ra, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Người dân, doanh nghiệp TP vẫn chưa hài lòng, vẫn còn phàn nàn nhiều về thủ tục hành chính, về thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức…

Ông Lê Thanh Hải đề nghị, trong thời gian tới TP cần tiếp tục kiên trì, quyết tâm thực hiện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Quyết tâm khắc phục, sửa chữa cho được những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, có biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Bí Thư thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Tập trung xây dựng, củng cố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt quan trọng là thái độ thực hành công vụ của cán bộ, công chức.

Thực hiện nền nếp chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Tiểu ban Nội dung khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để tổ chức lấy ý kiến. Chỉ đạo về thời gian cụ thể, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải yêu cầu việc lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp quận, huyện, cấp trên cơ sở thực hiện vào tháng 7-8/2015; lấy ý kiến cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ TP, thành viên MTTQ và các đoàn thể, các vị nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, nghiên cứu, dân tộc, tôn giáo thực hiện trong tháng 5-6/2015; lấy ý kiến nhân dân trong 1 tháng (hoàn thành trong tháng 7).

Phat huy dan chu trong chuan bi, to chuc dai hoi Dang bo cac cap

Các đại biểu gặp gỡ bên lề hội nghị

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chỉ đạo cần tập trung, khẩn trương chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ TP tiến tới Đại hội XII của Đảng bảo đảm thành công tốt đẹp, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Phải chăm lo công tác xây dựng văn kiện, chú trọng chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo đúng quy chế, quy trình và hướng dẫn.

Phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của Đảng, của TP, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân TP; giúp cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải chủ động nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để có giải pháp chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân đối với Đảng.

QUỲNH MAI

[news_source] => [news_tag] => công vụ,cán bộ,trưng cầu,dân chủ,đảng bộ,hội nghị [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-03-21 17:20:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-03-21 17:20:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/phat-huy-dan-chu-trong-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-7320/ [news_urlid] => 7320 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1634 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/phat-huy-dan-chu-trong-chuan-bi-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-a87705.html [tag] => công vụcán bộtrưng cầudân chủđảng bộhội nghị [daynews2] => 2015-03-21 17:20 [daynews] => 21/03/2015 - 17:20 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI