TPHCM đấu thầu cung ứng dịch vụ hậu sự đối với xác, cốt vô thừa nhận

16/12/2021 - 15:43

PNO - TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ nhặt, bảo quản, thiêu, chôn xác, cốt vô thừa nhận. Chậm nhất đến tháng 12/2022, phải có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức đấu thầu cung ứng dịch vụ nhặt, bảo quản, thiêu, chôn xác, cốt vô thừa nhận trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành. Theo chỉ đạo của ông Lê Hòa Bình, chậm nhất đến tháng 12/2022, Sở phải có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong thời gian triển khai các thủ tục đấu thầu, UBND thành phố chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ký hợp đồng đặt hàng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM thực hiện cung ứng dịch vụ từ năm 2021 cho đến khi Sở hoàn tất công tác lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu.

Ông Lê Hòa Bình yêu cầu Sở Tài chính xem xét, phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn tổ chức đấu thầu theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, từ đầu năm 2021 đến nay, nhằm đảm bảo công tác nhặt, bảo quản, thiêu, chôn xác, cốt vô thừa nhận trên địa bàn thành phố không bị gián đoạn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị đã chủ động cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của ngành công an.

Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa được nghiệm thu, thanh toán kinh phí thực hiện do chưa có chủ trương chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng đặt hàng với công ty trong năm qua.

Vì vậy, nhằm đảm bảo điều kiện và cơ sở pháp lý trong việc thực hiện cung ứng dịch vụ nói trên trong năm 2021 và trong thời gian tới, Sở đã kiến nghị UBND thành phố xem xét, chấp thuận việc tổ chức đấu thầu.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI