TPHCM chi gần 500 tỷ đồng cho lực lượng chống dịch COVID-19

24/08/2021 - 11:21

PNO - TPHCM sử dụng kinh phí tiết kiệm khi điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức để chi hỗ trợ lực lượng chống dịch.

Sáng 24/8, kỳ họp thứ 2 - kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua nhiều tờ trình của UBND TPHCM; trong đó, có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tại kỳ họp, UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM ban hành quy định về đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố nhận định đây là yêu cầu cấp thiết để động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ như sau:

Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp, số lượng dự kiến 13.200 người, mức chi 10 triệu đồng/ người.

Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp, dự kiến 33.000 người, mức chi 4,5 triệu đồng/ người.

Tổ COVID-19 cộng đồng dự kiến 68.400 người, mức chi 2 triệu đồng/ người.

Lực lượng tình nguyện viên được TP huy động tham gia phòng, chống dịch dự kiến 8.300 người; trong đó lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung khoảng 5.500 người, mức chi 3 triệu đồng/người; lực lượng sinh viên y khoa có 2.800 người, mức chi 1,5 triệu đồng.

Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TPHCM dự kiến khoảng 10.000 người; trong đó, lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên có 6.800 người, mức chi 3 triệu đồng/ người; lực lượng sinh viên y khoa 3.200 người, mức cho 1,5 triệu đồng/ người.

Tổng mức hỗ trợ là 463.2 tỷ đồng. Đây là mức hỗ trợ hưởng một lần.

Theo Nghị quyết, trường hợp một người tham gia nhiều công việc thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ với mức cao nhất.

TPHCM sẽ chi gần 500 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng chống dịch
TPHCM sẽ chi gần 500 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng chống dịch

Để có nguồn kinh phí thực hiện, UBND TPHCM quyết định giảm hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố từ 1,2 xuống còn 1,0 so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 (trừ lực lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và ngành y tế của thành phố - từ cấp thành phố đến cấp xã).

Dự kiến, kinh phí tiết kiệm khi thực hiện giảm hệ số thu nhập tăng thêm như trên khoảng 515 tỷ đồng, phù hợp với tổng mức hỗ trợ dự kiến (463,2 tỷ đồng). Trường hợp nguồn kinh phí tiết kiệm nêu trên chưa đáp ứng nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách đặc thù này, thành phố sẽ sử dụng nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ 3/9/2021 đến 31/12/2022.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI