Sáng nay (24/8), HĐND TPHCM khóa X họp kỳ thứ 2, bàn công tác nhân sự UBND TPHCM

24/08/2021 - 07:22

PNO - Đây là kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra trong nửa ngày.

Các đại biểu HĐND TPHCM được triệu tập tham gia kỳ họp sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua một số nội dung gồm: công tác nhân sự của UBND TPHCM, một số tờ trình của HĐND TPHCM và một số tờ trình của UBND TPHCM.

Sáng nay (24/8), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2.
Kỳ họp thứ 2 bàn nhiều nội dung, bao gồm công tác nhân sự của UBND TPHCM

UBND TPHCM dự kiến trình một số tờ trình như: tờ trình về ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19; tờ trình về việc ban hành Quy định mức chi xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tại TPHCM, tờ trình về huy động vốn để đầu tư Chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP - chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; tờ trình về Nghị quyết HĐND TPHCM quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu - thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn TP…

HĐND TPHCM cũng dự kiến trình để kỳ họp thảo luận, thông qua các tờ trình như: tờ trình về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND TPHCM, tờ trình về chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND TP…

Về công tác nhân sự, dự kiến kỳ họp sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 20/8/2021, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tuyết Dân

 
TIN MỚI