Menu

Bệnh nhân không thể ăn uống bằng miệng mà phải truyền dinh dưỡng qua đường mũi.

Tưởng là cảm cúm thông thường, nhưng chuyển qua nhiều bệnh viện - từ huyện đến tỉnh, bệnh nhân N.T.T. (70 tuổi, Nam Định) đều không được chẩn đoán ra bệnh.
Trang 6 trong 104