Quảng Ngãi khẩn trương bán nhà, đất công sản

30/09/2022 - 11:42

PNO - UBND tỉnh Quảng Ngãi đang hối thúc các sở, ngành khẩn trương bán đấu giá hàng loạt nhà, đất công sản nhằm đạt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 4900/UBND-KTTH yêu cầu các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tư Nghĩa và TP. Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện bán đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi đang lên kế hoạch bán đấu giá hàng loạt nhà đất công sản
Quảng Ngãi đang lên kế hoạch bán đấu giá hàng loạt nhà đất công sản

Theo đó, về công tác bán đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2022, giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện việc xác lập sở hữu toàn dân đối với các cơ sở nhà, đất, kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra; trường hợp vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất để tổ chức triển khai thực hiện việc bán đấu giá đảm bảo đúng quy định hiện hành.

UBND thành phố Quảng Ngãi kịp thời cung cấp các thông tin về quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các cơ sở nhà, đất bán đấu giá đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Về công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu DN06 (TP. Quảng Ngãi) và 40/116 lô đất, đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ, thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới, giao Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp và tham mưu, đề xuất Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp gần nhất để xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đang hối thúc sở ngành hoàn thiện thủ tục để bán đấu giá dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà-Mỹ Khê
UBND tỉnh Quảng Ngãi đang hối thúc sở ngành hoàn thiện thủ tục để bán đấu giá dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê

Cuối tháng 9/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ra công văn khẩn về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư trực đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi).

Theo lãnh đạo tỉnh này: Tại thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/7/2022, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc có liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê trước ngày 15/9/2022. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án này quá chậm trễ so với tiến độ đã được UBND tỉnh giao.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất của dự án; hồ sơ, thủ tục chỉ đang ở bước Sở Xây dựng chủ trì lấy ý kiến thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, báo cáo rõ nguyên nhận chậm trễ nêu trên; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện, để đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11/2022; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/10/2022.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI