Menu

Từ nay đến cuối năm, câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy cho thành viên.

Trong hai ngày, 170 cán bộ Hội cùng Ban chủ nhiệm các CLB, đội nhóm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong tổ chức hoạt động, mục tiêu tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, sinh hoạt Hội.

Khởi sự kinh doanh chưa bao giờ là muộn; thành công hay thất bại không chỉ nằm ở sự kiên trì, say mê, quyết tâm, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ.
Trang 3 trong 93