Menu

Chương trình trao tặng diễn ra tại buổi tập huấn “Tuyên truyền vận động không xả rác - phân loại rác tại nguồn" nhằm khuyến khích các tuyên truyền viên của Hội nêu gương trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngày hội nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông trong các tầng lớp phụ nữ và trẻ em trên địa bàn quận.

Chiều 10/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM dẫn đầu đoàn viếng tang lễ bà Dư Huệ Liên (thường gọi là má Bảy), nguyên Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN TP.HCM từ năm 1977 - 1991.

Theo chị Dương Thị Ngọc Hoa, cần có nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, trong đó có việc quan tâm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hội thi nhằm phổ biến pháp luật, đưa các nội dung về bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống nhằm thay đổi hành vi, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường, chung tay giám sát và bảo vệ môi trường.
Trang 3 trong 101