Đêm trở mình nghe tiếng ngày xưa

Cách đây 2 ngày
Họ đã đi qua hai cuộc chiến khốc liệt. Khi đất nước thống nhất, họ lại bươn chải làm ăn. Ở tuổi 70 - 80, họ vẫn lạc quan, yêu cuộc sống.