Họ vẫn chọn lẽ sống vì mọi người

26-07-2021 13:44:16
Chiến tranh đã lùi xa, những nữ chiến sĩ cách mạng trung kiên năm xưa đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc giờ vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.