Những hành động đẹp vì môi trường

20-12-2020 07:06:24
Mô hình cải tạo điểm đen về rác là một trong những nét nổi bật của hoạt động Hội quận 2 năm nay.