Cây xanh - dấu ấn của Sài Gòn

21-05-2020 06:00:31
“Muốn lên Sài Gòn, nhớ phố quá”, cậu em nhắn tin trong một ngày vật vã vì nắng nóng, tôi đổ quạu, bảo oi bức muốn chết, lên chi cho cực.