Menu

Hội vận động hội viên phụ nữ nói “không” với các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, ô nhiễm, biến chất, đồng thời lên án các tổ chức, cá nhân vì mục đích lợi nhuận xem thường sức khỏe người tiêu dùng.

Theo tinh thần kế hoạch số 1381 của UBND TP.HCM về triển khai, thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN cần quan tâm những ý tưởng, nhu cầu khởi nghiệp, trợ giúp biến ý tưởng của các chị thành hiện thực…

Khởi sự kinh doanh chưa bao giờ là muộn; thành công hay thất bại không chỉ nằm ở sự kiên trì, say mê, quyết tâm, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ.
Trang 1 trong 2